آئین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور سال 1400
بازدید از مجموعه پیشنهادیه طرح های تحقیقاتی
برگزاری همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی مبانی چالش ها و راهکارها
دهمین جلسه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش
رویدادهای پیش رو
داده ای برای نمایش وجود ندارد
سیمای پژوهش
طرحهای منتخب پژوهشی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.