جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آناهیتا حاتمی روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 راس ساعت 16:00
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آناهیتا حاتمی با عنوان"مدلسازی محلی میدان ثقل با استفاده از  توابع هارمونیک محلی و داده های با پوشش جهانی ثقل(مطالعه موردی:مدلسازی میدان جاذبه برای قطب جنوب زمین با استفاده از داده های ماهواره گریس-فو) با راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی رئوفیان نائینی روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 راس ساعت 16:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تعداد بازدید:
1040
تاریخ:
1402/03/02