جلسه بررسی مدلهای همکاری های پژوهشی و فناورانه سازمان جغرافیایی و دانشگاه در محل دانشکده مهندسی نقشه برداری
جلسه بررسی مدلهای همکاری های پژوهشی و فناورانه سازمان جغرافیایی و دانشگاه در محل دانشکده مهندسی نقشه برداری با حضور رئیس سازمان (معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و مدیران سازمان، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری در تاریخ 22 آبان 1402 برگزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
131
تاریخ:
1402/08/27