کنترل مطابقت ضوابط بر مبنای مدل سازی اطلاعات ساخت و برنامه نویسی بصری
مجری طرح: دکتر نعیمه صادقی همکاران: مهندس امین صلح ‌میرزایی
تاریخ:
1400/09/10
تعداد بازدید:
889
منبع: