تسهیل تعمیر و نگهداری تاسیسات با ترکیب مدلسازی اطلاعات ساخت، واقعیت افزوده و استنتاج مبتنی بر مورد
مجری طرح: دکتر نعیمه صادقی همکاران: احسان محسن‌پور فرهانی
تاریخ:
1400/09/10
تعداد بازدید:
896
منبع: