اخبار و اطلاعیه ها
برگزاري ششمين كنفرانس انرژيهاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
سيزدهمين خبر نامه پژوهش و فناوري عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوري
برگزاري سومين جشنواره ملي علم براي همه موزه ملي علوم و فناوري
برگزاري هفتمين همايش سه روزه از تاريخ 12 تا 14 دي ماه 1396 با حضور كارشناسان مجرب داخلي و خارجي در تهران برگزار خواهد شد
برگزاري پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم
برگزاري چهارمين كنفرانس سراسري بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي
برگزاري سومين كنفرانس ملي اويونيك ( الكترونيك هوايي) به ميزباني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مورخه 2 خرداد سال 1396
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري
اخبار همایش ها
برگزاري ششمين كنفرانس انرژيهاي تجديد پذير و توليد پراكنده ايران
سيزدهمين خبر نامه پژوهش و فناوري عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوري
برگزاري سومين جشنواره ملي علم براي همه موزه ملي علوم و فناوري
برگزاري هفتمين همايش سه روزه از تاريخ 12 تا 14 دي ماه 1396 با حضور كارشناسان مجرب داخلي و خارجي در تهران برگزار خواهد شد
برگزاري پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و مرسوم
برگزاري چهارمين كنفرانس سراسري بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي
برگزاري سومين كنفرانس ملي اويونيك ( الكترونيك هوايي) به ميزباني دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري مورخه 2 خرداد سال 1396
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.